Casuïstiek Werkvoorzieningen

 

Casuïstiek Werkvoorzieningen

De nascholing “Casuïstiek Werkvoorzieningen” is met 4 PE-punten geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen.

In deze nascholing wordt aan de hand van de leidraad werkvoorzieningen van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en casuïstiek ingegaan op de meerwaarde van werkvoorzieningen voor werknemers met fysieke functionele beperkingen.

De relatie tussen de noodzaak van werkvoorzieningen en beperkte belastbaarheid zoals deze kan worden verwoord in een Functionele Mogelijkheden Lijst wordt gelegd.

Er wordt ingegaan op de belastingreductie en compensatie van beperkingen door voorbeelden van ingezette werkvoorzieningen bij diverse specifieke ziektebeelden.

Aan de hand van casuïstiek wordt aandacht besteed aan verplichtingen van de werkgever in het kader van de Arbowet en re-integratieverplichtingen.

Er wordt ingezoomd op ergonomische aspecten die maken dat bepaalde werkvoorzieningen als algemeen gebruikelijk kunnen worden verondersteld.

Praktisch komen bijvoorbeeld alternatieven betreffende computerbesturing, vervoersvoorzieningen, tilhulpmiddelen en hulpmiddelen aan bod ter compensatie van functionele beperkingen van hand en vingergebruik.
Met meetapparatuur zal het belasting reducerend effect van een aantal voorzieningen inzichtelijk worden gemaakt.

Er zal tijdens de nascholing aandacht worden besteed aan de meerwaarde van specifieke beurzen en databanken.

Locatie

KVS project en kantoorinrichting
Katwolderweg 1
8041 AC Zwolle

Routebeschrijving

Bereikbaarheid: Via de A28, afslag Zwolle-Centrum (19).

Vanuit het zuiden: linksaf onder de snelweg door, vervolgens linksaf de Blaloweg in. Na ca. 300 m rechtsaf de Katwolderweg in.

Vanuit het noorden: na de afslag rechtsaf en meteen weer linksaf de Blaloweg in. Na ca. 300 m rechtsaf de Katwolderweg in.

In-company

Het is mogelijk om de nascholing “Casuistiek Werkvoorzieningen” in-company te geven. Een verzoek hiervoor kunt u indienen via het Contactformulier. Er zal dan contact met u opgenomen worden.

Inschrijven

Casuistiek werkvoorzieningen

De maximale groepsgrootte is 10 personen. De kosten bedragen € 250,-- exclusief BTW per persoon.

Lunch is inbegrepen.

Download hier uw inschrijfformulier en de algemene voorwaarden. Bij inschrijving zijn de artikelen betreffende “open onderwijs” van de algemene voorwaarden van toepassing.

Het minimum aantal cursisten is 8. Willems Ergonomie behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname de cursus te annuleren.

Data

Momenteel staat er geen nascholing gepland. Bij aanmelding van een groep van minimaal 8 deelnemers kan de nascholing in overleg gepland worden.

Ontvangst vanaf 9:00 uur.
Aanvang is 9:30 uur.
Einde rond 17:30 uur.