Herkennen en reduceren van fysieke belasting

De nascholing “Herkennen en reduceren van fysieke belasting” is met 4 PE-punten geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen.

In deze nascholing wordt ingegaan op de meest voorkomende aspecten ten aanzien van fysieke arbeidsbelasting waardoor werknemers uitvallen. 
Het theoretische kader van fysieke belasting wordt inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van meetapparatuur, praktijkopstellingen, praktijkvoorbeelden, modellen, reële werkplekken etc. Om die reden is er voor gekozen om de opleiding in een bedrijf te geven.

Deze opleiding is een absolute meerwaarde voor HRM-professionals en arbeidsdeskundigen die primaire en secundaire preventie van belang vinden. Hiermee kan immers (herhaald) ziekteverzuim worden voorkomen.

Deze nascholing is voor arbeidsdeskundigen geaccrediteerd met 4 punten door de NVVA “Herkennen en reduceren fysieke belasting ” 

De nascholing zal op 23 november 2018. Bij aanmelding van een groep van 8 deelnemers kan de nascholing ook in overleg gepland worden.

In de nascholing komt aan de orde:

  • de praktische vertaalslag van uitwendige naar inwendige belasting met betrekking tot buigen tillen, dragen duwen en trekken;
  • de risico's die bepalend zijn voor de belasting bij tillen, duwen, trekken en dragen;
  • de normen die gelden voor tillen duwen en trekken en hoe u die kunt toepassen in arbeidssituaties;
  • het signaleren van belastende werksituaties tijdens buigen, tillen, dragen, duwen en trekken en de beoordeling of voorzieningen aan de orde zijn;
  • de invloed van diverse werktechnieken en werkhoudingen op de arbeidsbelasting;
  • de belasting van zitten gerelateerd aan verschillende zithoudingen en zitvoorzieningen;
  • de belasting van rug en nek tijdens computerwerkzaamheden en hoe u deze kunt beïnvloeden;
  • de verantwoordelijkheid van werkgevers als het gaat om het inrichten van werkplekken waarbij werknemers fysiek worden belast.


U wordt een betere gesprekspartner als het gaat om fysieke belasting. Door het toegenomen inzicht zal de kwaliteit van beoordelingen in het kader van arbeidsgeschiktheid verbeteren.

Tijdens de nascholing wordt onder andere gebruik gemaakt van de Blankenship Functionele Capaciteiten Evaluatie methode (http://www.theblankenshipcenter.com). De docent heeft hiermee na opleiding in Amerika en Engeland belastbaarheidsonderzoeken verricht onder andere in het kader van letselschades.
Met FCE meetapparatuur wordt arbeidsbelasting (bv piekkrachten) realtime zichtbaar gemaakt.
Tijdens de praktijkonderdelen wordt u zich direct bewust van de mate van fysieke belasting.
Door uniek specifiek ontwikkeld demonstratiemateriaal wordt inwendige arbeidsbelasting direct zichtbaar. Verder worden er veel animaties en filmmateriaal gebruikt om het inzicht in fysieke belasting te verhogen.
Laagdrempelig ontwikkelde rekenmodellen worden gebruikt om de invloed van werkhoudingen tijdens tillen, duwen, trekken op het houdings- en bewegingsapparaat inzichtelijk te maken. Door de opzet en de praktische inslag van de nascholing wordt relatief moeilijke materie zoals de relatie tussen uit- en inwendige arbeidsbelasting, inzichtelijk gemaakt zonder complexe berekeningen. Door bovenstaande benaderingswijze is dit ook voor arbeidsdeskundigen zonder technische achtergrond en interessante nascholing.