Casuïstiek Werkvoorzieningen

De nascholing “Casuïstiek Werkvoorzieningen” is met 4 PE-punten geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen.

In deze nascholing wordt aan de hand van de leidraad werkvoorzieningen  van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en casuïstiek ingegaan op de meerwaarde van werkvoorzieningen voor werknemers met fysieke functionele beperkingen.

De relatie tussen de noodzaak van werkvoorzieningen en beperkte belastbaarheid zoals deze kan worden verwoord in een Functionele Mogelijkheden Lijst wordt gelegd.

Er wordt ingegaan op de belastingreductie en compensatie van beperkingen door voorbeelden van ingezette werkvoorzieningen bij diverse specifieke ziektebeelden.

Aan de hand van casuïstiek wordt aandacht besteed aan verplichtingen van de werkgever in het kader van de Arbowet en re-integratieverplichtingen.

Er wordt ingezoomd op ergonomische aspecten die maken dat bepaalde werkvoorzieningen als algemeen gebruikelijk kunnen worden verondersteld.

Praktisch komen bijvoorbeeld alternatieven betreffende computerbesturing, vervoersvoorzieningen, tilhulpmiddelen en hulpmiddelen aan bod ter compensatie van functionele beperkingen van hand en vingergebruik.

Met meetapparatuur zal het belasting reducerend effect van een aantal voorzieningen inzichtelijk worden gemaakt.

Er zal tijdens de nascholing aandacht worden besteed aan de meerwaarde van specifieke beurzen en databanken. 

De nascholing zal wederom gegeven worden op 17 april 2018. Bij aanmelding van een groep van 8 deelnemers kan de nascholing ook in overleg gepland worden. 

Ontvangst 9.00 uur. Aanvang 9.30 uur einde van de nascholing 17.30 uur